x

İzlenebilirlik

Endüstriyel metroloji, bilimsel metroloji ile elde edilen temel ve türetilmiş birimlerin izlenebilirliğini endüstriyel üreticilere ve bilimsel çevrelere iletir. Düzenlenmemiş alan veya gönüllü alan olarak tabir edilen bölgede faaliyetlerini sürdürerek, kullanıcılara akredite edilmiş laboratuvarlar aracılığı ile izlenebilirliği ulaştırır.

 

Akreditasyon, başta laboratuvarlar olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanmasıdır. Özel laboratuvarlar gibi kamu laboratuvarları da akredite olabilir. Akreditasyon gönüllülüğe bağlıdır, ancak bir çok uluslararası ve ulusal otorite, test ve kalibrasyon laboratuvarlarının kendi yeterlilik alanlarındaki kalitesini, bir akreditasyon kuruluşundan akreditasyonunu isteyerek güvence altına alır. Bazı ülkelerde, örneğin, gıda sektöründe çalışan laboratuvarlar veya perakende satış mağazalarında kullanılan tartıları kalibre eden laboratuvarlar için akreditasyon gerekliliktir. Akreditasyon, laboratuvarın değerlendirilmesi ve düzenli gözetim denetimleri sonucu verilir. Akreditasyon, ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği için Genel Şartlar” gibi ulusal ve uluslararası standartlara ve o laboratuvar ile ilgili teknik şartnamelere ve talimatlara dayanmaktadır.