x

Radyolojik Görüntüleme Ürün Gurubu Laboratuvarlarımız

*Radyoloji Laboratuvarı

Turtest Medikal Kalibrasyon 22 kVp – 49 kVp aralağında Mamografik Işınlama Düzeneği, 50 kVp – 160 kVp Radyografik Işınlama Düzeneklerini TS EN 61674 ve TS EN 61676 standartlarına uygun olarak kVp metre, İyon Odaları ve Radyografik mA ölçer cihazları, Radyasyon Koruyucu ve Zırh malzemeleri TS EN 61331 standardına uygun olarak referans düzeyde kalibrasyon koşullarını Radyoloji Laboratuvarı ile sağlamaktadır.

Kurumumuzda bulunan Radyografi, Mamografi cihazları ile laboratuvar şartlarında Endüstriyel ve Medikal Radyasyon Ölçüm cihazları, Radyasyon Koruyucu Malzeme ve Zırhları kalibrasyon ve kontrolleri hizmeti verilmektedir.